بهترین برنامه کوک گیتار Guitar Tuna

بهترین برنامه کوک گیتار Guitar Tuna

GuitarTuna تیونری دقیق و ابزاری آموزشی برای نوازندگان گیتار  GUITARTUNA اپلیکیشنی است که قادر است با دقتی فراوان به کوک کردن گیتار کمک کرده وهمچنین گرفتن انواع آکورد را به هنرجویان مبتدی در نوازندگی آموزش دهد . اگر در حال

روش کوک کردن گیتار بدون تیونر

بهترین روش برای کوک کردن گیتار استفاده از دستگاه تیونر است. زیرا گوش هنرآموز را به صداهای درست و استاندارد عادت داده و مهارت وی را در تشخیص نتها بالا میبرد.  علاوه بر این دستگاه ، اپلیکیشن های مختلفی برای