بسته 3) جادوی یادگیری نتها در عرض چند ساعت

جادوی یادگیری نتها در عرض چند ساعت   یک هنرآموز مبتدی یادگیری و به خاطر سپردن نتهای موسیقی را دشوار می پندارد. در بیشتر کلاس ها این موضوع روز ها یا هفته ها به طول می انجامد. این در حالی