تمریناتی برای آماده سازی انگشتان در گیتار

هنرآموزان مبتدی در همان روز های نخست یادگیری گیتار باید تمرینات روزانه ای را جهت آماده سازی انگشتان دست راست و چپ داشته باشند. این تمرینات قدرت و سرعت انگشتان را برای اجرای تکنیک های نوازندگی بالا میبرد. لازم است